Käytämme kemikaaleja
turvallisesti ja vastuullisesti

Liuotuksella poistetaan pintojen sakkakertymiä

Liuotus suoritetaan prosesseille silloin kun pinnoille on muodostunut sakkakertymiä, jotka haittaavat joko virtausta tai lämmönsiirtymistä. Liuotuskohteita ovat esimerkiksi lämmönvaihtimet ja erilaiset kemikaalilinjat, kuten viher-  ja valkolipeälinjat sekä valkaisupesurit.

Huolehdimme aina työturvallisuudesta ja käytämme kemikaaleja vastuullisesti

Liuotuskohteita ja -tarpeita on erilaisia. Liuotusta suunniteltaessa huomioimme kohteen materiaalin sekä liuotettavan kerrostuman.

Valittavat kemikaalit voivat olla happoja tai emäksiä, ne valitaan sopiviksi kulloiseenkin kohteeseen.

Liuotus soveltuu lämmönvaihtimien huoltotoimenpiteeksi.

Tutustu myös muihin palveluihimme

Peittaus

Peittaus on happokäsittely, jolla teräspinnat puhdistetaan energiateollisuudessa.

Lue lisää

Passivointi

Passivointi on happokäsittely erityistä puhtautta vaativiin kohteisiin.

Lue lisää

Asiantuntijapalvelut

Teemme kemiallisten puhdistustöiden suunnittelua, valvontaa ja toteutusta.

Lue lisää

Ota yhteyttä

LAUTEK OY

Ritarinkierros 13
45120 Kouvola

+358 400 776 993

tommi.launne@lautek.fi