Kemiallisten puhdistusten asiantuntija 
löytää vastaukset haastaviinkin hankkeisiin

Passivointi on happokäsittely ruostumattomille ja haponkestäville teräksille

Ruostumattoman teräksen pinnan tavallista olotilaa kutsutaan passiivitilaksi. Passivoinnissa teräksen pinta happokäsitellään. Passivointi käsittelyllä nopeutetaan teräksen pinnalle muodostuvan oksidikerroksen syntymistä sekä vähennetään jännityskorroosiota.

Passivoinnilla käsitellään erityistä puhtautta vaativia putkistoja ja laitteistoja

Teollisuudessa käytetään aggressiivisia aineita, esim. vetyperoksidi-  ja peretikkahappo sekä otsoni ja happi. Tällaista teollisuuden prosessia rakennettaessa tai sen muutostöiden yhteydessä suoritetaan passivointi, jolla laitteisto saatetaan käyttökuntoon. Happokäsittelyn aikana metallipinnalle muodostuu passivoiva kalvo. Joissakin tilanteissa rasvanpoisto voi riittää.

Elintarvike-  ja lääketeollisuudessa laitteistolla on korkeat hygieniavaatimukset. Laitteistolta vaaditaan erityistä puhtautta. Jos passivoiva kalvo on kunnossa, ja halutaan varmistua hygieniatasosta voidaan suorittaa laitteiston sanitointi. 


Passivointia suositellaan erityisesti sellu-  ja paperiteollisuudelle sekä lääke-  ja elintarviketeollisuudelle.

Tutustu myös muihin palveluihimme

Peittaus

Peittaus on happokäsittely, jolla teräspinnat puhdistetaan energiateollisuudessa.

Lue lisää

Liuotus

Liuotus poistaa sakkakertymiä prosessiteollisuuden laitteista.

Lue lisää

Asiantuntijapalvelut

Teemme kemiallisten puhdistustöiden suunnittelua, valvontaa ja toteutusta.

Lue lisää

Ota yhteyttä

LAUTEK OY

Ritarinkierros 13
45120 Kouvola

+358 400 776 993

tommi.launne@lautek.fi